Bewegingsopvoeding

De turnmeesters

Meester Wietze Meester Dario

Weekrooster

Turnen: organisatie van de lessen en afspraken turnkledij


Om onze doelstellingen en eindtermen te bereiken en de lessen vlot, maar vooral veilig te laten verlopen, maken we met de kinderen en de ouders de volgende afspraken :

- De kleuters turnen steeds in de eetzaal op school. Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind op die dag sportieve kledij en schoenen aan heeft. Bekijk het weekrooster op de website om te zien op welke dagen ze komen turnen.

- Vanaf het eerste leerjaar zijn de leerlingen verplicht om hun turnkledij aan te trekken. Op die manier voldoen ze immers aan een goede hygiëne en gezondheid. Om geen kostbare tijd te verliezen, is het aangewezen uw kind die dag met gemakkelijke kledij naar school te sturen. De kinderen van het eerste leerjaar oefenen het zelfstandig omkleden en netjes opbergen best ook al even thuis. We vragen ook om juwelen thuis te laten: ringen, halssnoeren, uurwerken, armbandjes, lange oorbellen, … dit om ongelukken, stukgaan of kwijtspelen te voorkomen. Kinderen met lang haar hebben steeds een haarrekker bij. Turnen met lange, losse haren is gevaarlijk. Je bril draag je alleen indien dit volgens de oogarts nodig is.

- De turnzak wordt in de klas bewaard en bevat steeds het volgende:

- witte t-shirt

- zwarte of blauwe short

- turnpantoffels (in de juiste maat)

Gelieve op ALLES de naam van uw kind te schrijven. Zo kunnen we een verloren of vergeten kledingstuk makkelijk terugbezorgen. We vragen van de leerlingen en de ouders dat ze altijd in orde zijn. Dit is een belangrijke attitude en de kinderen zullen hier ook op worden geëvalueerd.

- Voor elke schoolvakantie zullen de kinderen hun turnkledij mee naar huis krijgen om te laten wassen. We verwachten ook dat dit in orde is tegen de eerstvolgende turnles na de vakantie.

- Indien je kind om medische redenen niet kan of mag deelnemen aan de gymles, wensen wij een doktersattest, een briefje of een nota (in agenda) van de ouders. Wie geen attest kan voorleggen, sport gewoon mee. Bewegingsopvoeding is een verplicht vak. Geef niet te snel een spijbelbriefje mee. Voor een langdurige vrijstelling (meer dan 2 opeenvolgende lessen) is een doktersattest vereist.

Zwemmen: organisatie van de lessen en afspraken zwemkledij

- De kinderen van het derde en vierde leerjaar gaan gedurende het volledige schooljaar tweewekelijks zwemmen met meester Wietze en meester Dario. L2a zwemt ‘s maandags van 1 oktober tot en met 30 januari. L2b zwemt van 1 februari januari tot en met 30 juni.

- De kinderen moeten altijd in orde zijn met hun zwemkledij, want de school beschikt niet over reservekledij. Wie niet in orde is, kan dus niet mee zwemmen en moet in het zwembad een leerrijke taak maken.

- De zwemzak wordt elke week meegenomen van thuis en bevat steeds het volgende:

- badpak of spannende zwembroek (geen losse short!)

- badmuts (die goed rond het hoofd spant)

- handdoek (eventueel een tweede handdoekje om op te staan)

- brilletjes, neusklem of oordopjes mogen ook gebruikt worden

Gelieve ook hier op ALLES de naam te schrijven. Ook vragen wij om uw kind met gemakkelijke (geen kousenbroeken!) kledij naar school te sturen zodat ze zich snel kunnen omkleden.