Een nieuwe bibliotheek op school!

Plaatsingsdatum: 18-nov-2015 10:34:59

Er werd door de werkgroep "bibliotheek" een kast geïnstalleerd in de refter voor de naschoolse opvang. Gelieve ons te helpen om deze boekenkast te vullen met Nederlandstalige leesboekjes.