Info

Wij heten u van harte welkom in onze schoolgemeenschap. Voor het vertrouwen dat u in ons stelt, willen we u danken. Ons schoolteam zet zich ten volle in om uw kind een aangename en leerrijke schooltijd te bezorgen. degelijk onderwijs, gedragen door een eigentijdse, christelijk geïnspireerde opvoeding, dat mag u van ons verwachten.

Uiteraard hopen we op een vlotte samenwerking. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een gepaste oplossing te zoeken. Het schoolreglement kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie. Er werd gekozen voor een eerder "zakelijke tekst", aangezien het schoolreglement in het Vlaamse basisonderwijs sinds september 1998 bindend is. Slechts wanneer de ouders het instemmingformulier ondertekend hebben, is de inschrijving geldig.

Dit schoolreglement kan geraadpleegd worden op het schoolsecretariaat of verder op deze website. Wij zullen u steeds op de hoogte houden van de aanpassingen aan dit schoolreglement. Alvast danken wij u voor de aanmoedigingen die u uw kind geeft om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.